Theme

Background

Header

Content

620104

องค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท "รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภท เชิดชูเกียรติ ร่วมกับ การประปานครหลวง

Parent Category: ข่าว
Hits: 112

เมื่อวันจันทร์วันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้รับ รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท "รางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น ประเภท เชิดชูเกียรติ ร่วมกับ การประปานครหลวง

 

1052999.jpg

 

1054593.jpg

 

272993359_6968832263190764_6466821930161527335_n.jpg

 

273186334_6968832423190748_5274105652223772638_n.jpg

 

273126373_6968832549857402_4520790118442054029_n.jpg

        

ee4bec98e284c251b885707a470ad3b8.jpg 174855.png